X
تبلیغات
سرزمين مهـر

قالب وبلاگ


سرزمين مهـر
هموندان
«نوروز که قرن‌های دراز است بر همۀ جشن‌های جهان فخر می‌فروشد، از آن رو «هست» که یک قرار داد مصنوعی اجتماعی و یا یک جشن تحمیلی سیاسی نیست. جشن جهان است و روز شادمانی زمین، آسمان و آفتاب، وجوش ِشکفتن‌ها و شور ِ زادن‌ها وسرشار از هیجان ِ هر آغاز .
.....

نوروز تنها فرصتی برای آسایش، گردش و خوش گذرانی نیست؛ نیاز ضروری جامعه، خوراک حیاتی یک ملت نیز هست.»

نوروز باستاني بر همه ايرانيان گرامي و فرخنده باد ...[ شنبه دوم فروردین 1393 ] [ 13:8 ] [ سرزمين مهر ]

تجمع دوستداران طبیعت در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست در اعتراض به روند روزافزون کشتار حیات وحش و بی توجهی مسئولان

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به دنبال روند فزاینده کشتار حیات وحش کشور به خصوص مرگ و میر پلنگ ها طی دوماه اخیر و نهایتا مرگ دلخراش البرز پلنگ تنکابن، صبح امروز چهارشنبه ۲۵ دیماه تعدادی از فعالین محیط زیست با تجمع در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست خواستار توجه بیشتر مسئولین سازمان محیط زیست به وضعیت حیات وحش ایران، همچنین توقف روند روز افزون شکار و کشتار گونه های جانوری شدند.

تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی همچون “دولت تدبیر و امید، لغو مجوز شکار” و “مرگ بر هیچکس، درود بر زندگی” و حمل پلاکاردهایی با مضمون “مرگ البرز مرگ زندگی” ، “شکار یعنی قتل…لطفا برای قتل مجوز صادر نکنید”، “شکارچی جانگیر است چه مجاز چه غیرمجاز” ، “صدور پروانه شکار را متوقف کنید” ، “مرگ البرز، مرگ تدریجی انسانیت” از اقدامات خشونت بار اخیر بر علیه حیات وحش ابراز نگرانی کردند.

احمدعلی کیخا معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در میان تجمع کنندگان حضور یافت و با اشاره به تشکیل ستاد بحرانی با حضور نمایندگان NGOها در معاونت محیط زیست طبیعی برای بررسی حادثه کشته شدن پلنگ تنکابن (البرز) و برنامه ریزی مجموعه اقداماتی در راستای جلوگیری از حوادث مشابه، گفت: مجموعه اقدامات کوتاه و بلند مدتی تعریف شده است که بخشی از آن ها کاملا درون سازمانی است و برخی مرتبط با سایر نهادها و دستگاه های دولتی است.

[ دوشنبه سی ام دی 1392 ] [ 18:44 ] [ سرزمين مهر ]

تاثير ژرف فرهنگ و دانش شهري گري ايرانيان بر جهان در انديشه هاي انديشمندان 

.

.

.

هگل 
هدف امپراتوری ایران این بود که بر ملل واقوام گوناگون، طوری حکومت کند که در اثر قدرت ملایم خود آنها را به صورت یک واحد در آورد ومانند خورشید به آنها روشنی بخشد. درحالیکه آنها را بیدار می کند وگرم می سازد،...*سهم ایران درتمدن جهان صفحه2

هرتسفلد 
دویست سال صلحی که شاهنشاهی ایران به جهان داد باعث یک ترقی بی مانند در فکربشر شد. مذهب زرتشت، بودا ویهود گواه های پردوان آن هستند و امپراتوری اسکندر بدون سابقه شاهنشاهی هخامنشی ممکن نبود. * ابدیت ایران، ص 28 

مری بویس 
زندگی همراه با نیک روزی که آنتیوکوس، پادشاه یونانی به مردم پرهیزگار نوید داده بود. آشکارا همان چیزی است که در اوستا وهیشتا اهو( بهترین زندگی) خوانده شده ودیدگاه زرتشتیان برای فردوس (بهشت) است. انگارهً ایزدان بخشنده ومهربان وروان نیاکانی که پا به پای نیاکان به هنگام تکاپوهای خیرخواهانه در برابر بدی می جنگند، کاملا زرتشتی است. ریشه های اینگونه اندیشه ها را تنها باید در ثنویت کیهانی واخلاقی کیش زرتشت جستجو کرد وهمانند آن را در بینش یونانی نمی توان یافت.* تاریخ کیش زرتشت، جلد سوم ص 429 

ابن خلدون 
جملهً عالمانِ علوم شرعیه وعقلیه واصحاب فنون و بدایع همگی از ایرانیها بوده اند وبا سابقهً قدیمی که آنها در تالیف و تدوین علوم وکتابها داشته اند. اختراع خط (نسخ) از طرف آنها شده است... 
چیزی که در تهذیب و اخلاق و تربیت اسلامی ایرانیان نقش اساسی داشت این است که اغلب دانشمندان و ناشرین علم دانش ایرانی بودند اعم از علم دین و دانشِ عقلی که در آن اشتهار داشتند. اگر به ندرت از میان عرب عالمی پدید آمده حتما نسبت او به ایرانیان منتهی می شود یا آنکه تربیت او ایرانی بوده یا آنکه زبان پارسی آموخته بود یا نزد علمای ایران تحصیل کرده است. علوم مانند صنایع است و صنایع مخصوص ملت های متمدن است که عقل عرب با هیچ یک از آن ها آشنایی نداشته است. اعراب، بدوی بوده از شهر نشینی و علوم تمدن بیگانه بوده اند و ایرانیان بودند که دارای ویژگی های تمدن ساز بودند به این سبب علم و دانش از ویژگی های ایرانیان بود سیبویه که به علم نحو اشتهار داشت پارسی بود. ابو علی و زجاج و کسان دیگر تمام ایرانی بودند که برای عرب قواعد و اصولی وزن کردند آنچنان که راویان حدیث اغلب ایرانی یا تربیت شده ایرانیان بودند.علمای اصول تماما ایرانی بوده اند همچنین علمای تفسیر نیز ایرانی بوده اند.هیچ کس به حفظ علم و جمع و تدوین و تالیف مانند ایرانیان کوشش نکرده، مصداق حدیث " اگر علم در پروین باشد پارسیان بدان خواهند رسید" کاملا تطبیق شده است*اسطوره سوشیانت ص14 

پلوتارخوس 
آنچه از زرتشت دربارهً آیین ایرانیان وبه ویژه باورهای بنیادی واستوره های زرتشتی باقی مانده اهمییت فراوانی دارد بنابراین می توان گفت پیدایش جهان بینی فلسفی یا به عبارتی بهتر توجیه وتفسیرهستی از دست آوردهای زرتشت است و فلاسفهً یونانی به حق از زرتشت یاری گرفته اند

آر. سی. زنر 
آموزهً زرتشت پیرامون پاداش وپادافراه، آن هم به صورت درد ورنج جاودانه برای بدکاران، ورحمت وآسایش ابدی برای پرهیزکاران درآخرت، یا زندگی پس از مرگ، بسیار شبیه به آیین مسیحیت است؛ آنقدر که ناگزیریم پیرامون تاثیر وتاثر مستقیمی که در کار است، دست به کنکاش زنیم. بیگمان جواب این پرس وجومثبت است زیرا شباهت ها آنقدر بجا ومناسب است که هرنوع شک وتردیدی را که باعث امتناع از یک نتیجه گیری روشن شود از بین می برد. * طلوع وغروب زردشتی گری، ص75 

پی گولوس کایا 
با آنکه ایران بارها در گذشته در معرض تهاجم خارجیان قرارگرفت ومردم مختلف با زبان های گوناگون در مهد آن ساکن شدند، همواره موفق شده است که بیش از آنچه دریافته، خلق وایجاد کند. ایران به علل موقع جغرافیایی در ساختن وبه وجودآوردن تمدن های کشورهای مجاور خود سهم بزرگی داشته است وبه همین دلیل حوادث تاریخی وجنبش های فرهنگی آن برای فهم سایر تمدن ها مهم است واهمییت ادبیات و زبان آن در دورهً تمدن "ملوک الطوایفی" کمتر از ادبیات وزبان یونان در تمدن قدیم نبوده است

ریچارد فرای 
اندیشه های زرتشتی بیگمان در متفکران اسلامی موثر افتاده به ویژه در آن ایرانیانی که به اسلام گرویدند. بارها گفته شده است که معتزله سخت وامدار اندیشه های زرتشتی بودند که ممکن است درست باشد ولی هیچیک از نخستین معتزله ایرنی نبودند. به نظر نگارنده بعضی از اندیشه های آنان چه بسا ضمن بحث ها وجدل ها به آیین زرتشتی درآمده باشد. اما مُعتزله مثال خوبی هستند از گسترش افکار اسلامی از سرچشمه های یونانی، بین النهرینی وایرانی و معتزله یا " گوشه گیران" خویشتن را "اخوان الصفا" یعنی یگانگان وعدالت خواهان خوانده اند. زیرا ایشان مُنکر جدایی صفات الهی از ذات او بودند وبر یگانگی این دو پافشاری می کردند وبرآن بودند که خداوند گناهکاران را کیفر ونیکان را پاداش می دهد. اصول اساسی اعتقادات معتزله که بدانها شناخته ومعروف بودند آنها بود که مربوط می شد به آزادی عمل یا آزادی در انتخاب خوب وبد، البته این همانند نظر زرتشتیان راست دین است...*عصر زرین فرهنگ ایران، ص 174 

هنری کُربن 
شیخ صفی الدین اردبیلی که نام سلسلهً صفویه، منسوب به اوست. در اثنای مباحثه با شاگردان خود غزل عطار را بدین گونه تفسیر می کند: آتشکده وقتی آتشکده باشد که دایم درآن آتش باشد. دیر مغان وآتشکده، عبارت است از عالم عشق، عشق حق تعالی نیز دایم باشد، چنان که آن را زوالی نباشد وکسی که در آن عشق مستفرق باشد اورا چه پروای دین وعبادات منسوب به شایبهً غرض بهشت باشد؟...وطاعتی که از او ظاهر شود نیک وبد، کفرودین وعلم وعمل همه در عالم عقل اند، وعالم عشق که آن عالم لامکان است. درآنجا بسی مقامات است، همچو مقام تجرید وتفرید وعشق ومحبت وفقر وتوحید وغیرها که آن درعبارت نیاید...چنان که در دیروآتشکده، قبله آتش است، عاشقان را در کوی عشق، قبله عشق است وعبادت، عشق ورزیدن؛ 
دین ما عاشقی وقبلهً ما عشق بُوَد هرکه را قبله وعشقی نَبُوَد بی دین است 
*
روابط حکمت الشراق وفلسفهً ایران باستان، صفحه37 

گروسه 
اگر به دوران آغاز تاریخ فلات ایران توجه کنیم، خواهیم دید که تمدن ایران به صورت های متوالی خود، در مدت پنجاه قرن بدون انقطاع به حیات خویش ادامه داده است. در بخشی از آن، اسلام این پیوستگی تاریخی را قطع کرده است ولی درایران پس از مدت کوتاهی که برای تغییر تاریخ لازم بود، حیات تاریخی آن پایدار مانده است شاهنامه در اوج قدرت اسلام به صورت حماسه یی از آن زمان باقی مانده است...* تمدن ایرانی صفحه9*

یوزف ویسهوفر 
وجه امتیاز تاریخ پیش از اسلام ایران آن است که نه تنها سنت ها وباورهای ویژهً خویش را پدید آورده وپرورش داده است، (مانند دین زرتشت وکیهان شناسی و جهان شناسی آن، آرمانهای شهریاری ایران باستان وعلاقه به گزارش های سرگرم کننده وآموزش دهنده وعبرت آموز در مورد تاریخ ایران)، بلکه مشتاقانه عناصر فرهنگهای دیگر را در خود جذب کرده، با خود درآمیخته، تغییر شکل داده و ازآنها فراتر رفته است. هنر هخامنشی ونقش ساسانیان متاخر در انتقال دانش پزشکی یونانیان وهندیان به مسلمانان نمونه هایی از این امر است. * ایران باستان، ص 302 

با سپاس از موبد كوروش نيكنام ....... http://www.kniknam.com

 

[ یکشنبه هشتم دی 1392 ] [ 20:18 ] [ سرزمين مهر ]

شب زاد میتراست، آهرمن ، میراست

روشنی آمد، جشن ما یلداست

ماه دی، ماه می، آمده شادان باش

نای نی، تاج کی، سر زده تابان باش

پاورچین، از پرچین، شب چله میرسد

با دستچین، خبرچین، یلدای ما میرسد

بنشین بر خوان خورشید، از خم خانه ی جمشید

پیمانه ای لبریز کن، ز رنج و غم پرهیز کن

بگشا شهنامه را تو ، دل ز شهان، آرا تو

چون یاد آری ز ایران، گردی چو کوه، خارا تو

این چه رهیست؟ این چه شبیست؟ این چه مهیست؟

آن چه دریست؟ آن چه پریست؟ آن چه کسیست؟

شب زاد میتراست، آهرمن ، میراست

روشنی آمد، جشن ما یلداست 

« تصنیف از: سوشیانت مزدیسنا »

شب چله در یادبود زایش ایزد مهر، روشنانی جاودانه بر می افروزیم و بر خوان یلدا شاهنامه را مینهیم و میخوانیم:

           " چو ایـران نباشد تـن من مباد "


[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 9:57 ] [ سرزمين مهر ]


آهو + عکس و تصویر 1 300x225 آهو + عکس و تصویر 1

بی جان چه کنی رمیده ای را؟

جانیست هر آفریده‌ای را
دل چون دهدت که بر ستیزی؟
خون دو سه بیگنه بریزی
چشمش نه به چشم یار ماند؟
رویش نه به نوبهار ماند؟
بگذار به حق چشم یارش
بنواز به باد نوبهارش
گردن مزنش که بی‌وفا نیست
در گردن او رسن روا نیست
آن گردن طوق بند آزاد
افسوس بود به تیغ پولاد
وان چشم سیاه سرمه سوده
در خاک خطا بود غنوده
وان سینه که رشک سیم نابست
نه در خور آتش و کبابست
وان ساده سرین نازپرورد
دانی که به زخم نیست در خورد
وان نافه که مشک ناب دارد
خون ریختنش چه آب دارد
وان پای لطیف خیزرانی
درخورد شکنجه نیست دانی
وان پشت که بار کس نسنجد
بر پشت زمین زنی برنجد
آن کس که نه آدمی است گرگ است
آهو کشی آهوئی بزرگست

"نظامی گنجوی"

[ جمعه یکم آذر 1392 ] [ 12:23 ] [ سرزمين مهر ]

در نوشتارهاي بسياري از انديشمندان و نويسندگان ، ايرانيان باستان را داراي هنر نوشتاري و سواد خواندن نمي يابيم و سواد و فراگيري و آموزش دانش را تنها مربوط به طبقه موبدان و يا بزرگان مي دانستند و ديگر مردمان را از خوان سوادآموزي بهره اي نبود و اين راه هموار نشد مگر با ورود اعراب به ايران و فروپاشي ساسانيان كه ايرانيان توانستند از نعمت سواد آموزي برخوردار گردند .

 در اين جستار با نقد و رد اين نظريه نشان خواهيم داد كه هنر نوشتاري و سواد خواندن از ديرباز  در اين سرزمين روايي داشته است .

منتقداني كه براين باورند كه پيش از اسلام خواندن و نوشتن براي مردم به جز طبقه موبدان و بزرگان ميسر نبوده است و موبدان هم تنها با فرهنگ شفاهي و نه نوشتاري آشنايي داشته اند كه در اين صورت  به گفته شهيد آيت اله مطهري (خدمات متقابل اسلام و ايران) مفهومي به نام كتاب و نوشتن و خواندن در ايران باستان معنا نداشته است . زنده ياد مهرداد بهار نيز همين ديدگاه را دارد : «در ایران مدرسه و مکتب وجود نداشت» و نيز در جاي ديگري مي گويد : «کتب زرتشتی و هم شاهنامه، هر دو، مبتنی بر روایات بسیار کهن حماسی‌اند که طی اعصار دراز، به صورت شفاهی منتقل می‌شده‌اند، و از اواخر عصر ساسانی شروع به کتابت آنها شده است»

در اين زمينه زنده ياد احمد تفضلي نيز چنين انديشه اي دارد : «ایرانیان دارای ادبیات شفاهی بوده‌اند»

به هر روي مداركي داريم كه گواه آتش سوزي در ديوان دولتي در تيسفون هنگام يورش اعراب است و بسياري از كتاب ها و نوشتارها طعمه آتش شدند و يا بسياري در آب انداخته شدند . و آن كتابهايي كه در امان ماندند همان هايي هستند كه بعدها دوران زرين تمدن اسلامي را در دوران خلفاي عباسي رقم زدند .

( دنباله نوشتار را بخوانيد )


دنباله نوشتار
[ پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 ] [ 1:4 ] [ سرزمين مهر ]

گاهنامه مهمترين رويدادهاي ايران در زمان ساسانيان : 224 : آغاز فرمانروايي ساسانيان

227 / 226 : لشكركشي اردشير يكم به شهر هتره
232 – 230 : نخستين دست اندازيهاي اردشير يكم به سرزمين روم
236 / 235 : گرفتن شهرهاي نصيبين و كرهه بدست اردشير
241 / 240 : گرفتن هتره بدست ساسانيان
243 : پيروزي شاپور يكم در مشيك بر گورديانوس امپراتور رم
252 : گرفتن ارمنستان بدست شاپور يكم
253 : پيروزي ساسانيان بر ارتش رم در بارباليسوس / پيشروي ارتش ساساني به سوي كاپادوكيه
260 : پيروزي شاپوريكم در ادسا، اسيرشدن والرين امپراتور رم
293 – 276 : اوج قدرت كرتير موبد بزرگ زرتشتي  در دوران بهرام دوم؛ كشته شدن ماني (پيامبر نگارگر ايراني) با دخالت كرتير
283 : لشكركشي كاروس به ايران و پيشتازي تا تيسفون
288 : بستن قرارداد صلح ميان ديوكلسين و بهرام دوم
290 : گذاشتن تيرداد سوم به پادشاهي ارمنستان به دست ديوكلسين
پذيرفتن فرنام پيروزي Persicus Maximus   توسط ديوكلسين
297 : شكست گالريوس از ارتش ساساني در ميان رودان
298 : پيروزي روميان بر نرسه در ارمنستان نزديك ساتالا ، صلح نصيبين
359 : گرفتن شهرهاي آمد و سنجار بدست شاپور دوم
363 : لشكركشي يولين به ايران، مرگ قيصر و بستن صلحي شرم آور براي رم ميان جانشين يولين، يوويان و شاپور دوم
367 : كشتن شاه ارمنستان ، ارشك ، بدست شاپور دوم
408 : درخواست آركاديوس از يزدگرد يكم براي پذيرفتن سرپرستي پسرش ، تئودوسيوس
450 – 443 : شكستهاي يزدگرد دوم در خاور در جنگ با هياطله ( هپتاليان)
484 : كشته شدن پيروز در جنگهاي هياطله
پس از 493 : آغاز نهضت مزدكيان و ناآراميهاي دراز هنگام در شاهنشاهي ساساني
503 : گرفتن شهر آمد بدست ساسانيان
522 : درخواست قباديكم از يوستينين در اين مورد كه پسرش خسرو را به فرزندخواندگي بپذيرد .
529 : فرار شماري از فرزانگان(فيلسوفان) باختر زمين به دربار خسرو انوشيروان در تيسفون پس از بسته شدن آكادمي آتن بدست يوستينين
540 : گرفتن انتاكيه بدست خسرو انوشيروان
562 : بستن قرارداد صلح ميان يوستينين و خسرو انوشيروان
570 : يورش ساسانيان به يمن
591 / 590 : دخالت موريكيوس در موضوع جانشيني پادشاهي ساسانيان و پيروزي خسروپرويز بر بهرام چوبينه
602 : كشته شدن آخرين فرمانرواي لخمي ، نعمان سوم ، بدست خسرو پرويز
605 : گرفتن شهرهاي مرزي آمد ، رساينه، كالينيكوس و كركزيون بدست ساسانيان
610 – 608 : پيشتازي ساسانيان به سوي آسياي كوچك
611 : گرفتن شهر انتاكيه
613 : از دست رفتن طرسوس و دمشق
614 : سقوط بيت المقدس و بردن صليب مقدس به تيسفون
615 : گرفتن كالسدون بدست ساسانيان
619 : گرفتن مصر بدست ساسانيان
622 : آغاز يورش هاي متقابل بيزانسي ها در دوران هراكليوس
623 : رهايي آسياي كوچك از دست ساسانيان
626 : يورش هاي بي هوده ساسانيان و آوارها به قسطنطنيه
627 : شكست ساسانيان در نينوا
628 : بستن قرارداد صلح ميان قباد دوم(شيرويه) و هراكليوس
629 / 628 : باز پس دادن ارمنستان، ميانرودان،سوريه، فلسطين و مصر به بيزانس
630 : برپاداشتن رسمي صليب مقدس در بيت المقدس
636 : پيروزي عرب ها بر ارتش روم در يرموك
636 : شكست ساسانيان در قادسيه در برابر عرب ها
642 : شكست ساسانيان در نهاوند در برابر عرب ها

651 : كشته شدن يزدگرد سوم ، فرجامين پادشاه ساساني و پايان كار دودمان ساسانيان بر ايرانشهر[ یکشنبه بیستم مرداد 1392 ] [ 17:1 ] [ سرزمين مهر ]
استاد جلیل شهناز نوازنده پیشکسوت موسیقی و شهنواز تار در سن 92 سالگی زندگاني را بدرود گفت.

                              جليل شهناز در كنار حسن كسايي

                               جليل شهناز و حسن كسايي در سنين پيري


[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 22:3 ] [ سرزمين مهر ]

ابو سعید ابوالخیر  از عارفان بزرگ و نامي پاياني سده چهارم و آغاز سده پنجم مهي(قمري) است. زايش او در سال 347 - ۳۵۷ مهي-  در شهری به نام میهنه یا مهنه از شهرهاي خراسان است . ویرانه‌های این شهر در بين شهر هاي سرخس، مرو، هرات، نيشابور امروزی قرار دارد. او سالها در مرو و سرخس فقه و حدیث آموخت تا در يك رخداد مهم در زندگي اش درس را رها كرده و به جمع صوفيان شيعي پيوست و به وادی عرفان روی آورد. شیخ ابوسعید پس از اخذ طریقه تصوف در نزد شيخ ابوالفضل سرخسي و ابوالعباس آملي به دیار اصلی خود (میهنه) بازگشت و هفت سال زندگي را به سختي(رياضت) گذراند و در سن 40 سالگي به نیشابور رفت. در این سفرها بزرگان دانشي و ديني نیشابور با او به دشمني برخاستند، اما چندی نگذشت که دشمني به دوستي بدل شد و دشمنان وی تسلیم شدند.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwoQRPTrcmEOJK0pe9LCcqfjlfUaAbH065ZSdFMRAELBBLCjLzDA

از نوشته هاي اوست :

* مقامات اربعین یا چهل مقام

 * اسرار توحید فی مقامات شیخ ابی سعید تالیف محمدبن منور

* رساله حالات و سخنان شیخ ابوسعید گردآورنده: ابوروح لطف الله نوه ابوسعید

* سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر

اما يكي از نامورترين نوشته هاي اين عارف نامي كتاب اسرار التوحيد مي باشد. اين اثر  پس از یک ‌صد و سی سال از مرگ ابوسعید ابی‌الخیر در خراسان، بدست یکی از نوادگان او به‌نام محمد بن منور نگاشته شد. تألیف کتاب پس از يورش غزان به میهنه انجام گرفته‌است و آن را در حدود سال ۵۷۰ مهي دانسته‌اند. محمد بن منور کتاب خود را به سه باب تقسیم کرده و به ویژه در باب دوم که به بیان حالات شیخ ابوسعید در سال‌های میانی زندگی او اختصاص دارد، بسیاری از گفته‌ها و سروده ها را که به زبان وی رفته، گردآوری و بازگو کرده‌است.

** بـــرگي از دفتر اسرار التوحيد

شيخ ما را گفتند : « كه فلان كس بر روي آب مي رود » . گفت : « سهل است چغزي (1) و صعوه اي(2) نيز بر روي آب مي رود» . گفتند : « فلان كس در هوا مي پرد». گفت :« زغن(3) و مگس نيز در هوا مي پرد » . گفتند :« فلان كس در يك لحظه از شهري به شهري مي رود ». شيخ گفت : « شيطان نيز در يك نفس از مشرق به مغرب مي رود . اين چنين چيزها را چندان قيمتي نيست . مرد آن بود كه در ميان خلق بنشيند و برخيزد و بخورد و بخُسد و بخرد و بفروشد و در بازار در ميان خلق، ستد و داد كند و زن خواهد و با خلق در آميزد و يك لحظه از خداي غافل نباشد ».

 

1- چغزي : قورباغه

2- صعوه : پرنده اي كوچك به اندازه ي گنجشك

3- زغن : پرنده اي شكاري كوچك تر از باز


يارينامه :

تارنماي بزرگان سرزمين پارس http://www.persian-man.ir

ويكي پديا دانشنامه آزاد


[ سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1392 ] [ 22:34 ] [ سرزمين مهر ]

نباشد همی نیک و بد پایدار

همان به که نیکی بود یادگار

دراز است دست فلک بر بدی

همه نیکویی کن اگر بخردی

چو نیکی کنی نیکی آید برت

بدی را بدی باشد اندر خورت

چو نیکی نمایدت کیهان خدای

تو با هر کسی نیز نیکی نمای

 برای مشاهده اندازه واقعی حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی کلیک کنید

[ چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392 ] [ 11:11 ] [ سرزمين مهر ]
درباره وبلاگ

با درود
در اين تارنما با نوشتارهايي از تاريخ و فرهنگ و ادب ماناي ايران زمين آشنا خواهيد شد .
****************
هگل فيلسوف بزرگ آلماني : تكامل با تاريخ ايران آغاز مي‌گردد.
آغاز دگرگوني در جهان(اصل تحول) با تاريخ ايران آغاز مي شود، از اين رو ايـران ، آغاز تاريخ جهان را مي سازد .
هرودت : مردم ايــران هيچ چيز را به اندازه ي دروغ ، شوند شرمساري نمي دانند .

****************
فرزانه كسی است كه خدا را دوست می دارد و او را می ستاید .
شایستگی آدمی ریشه در كردار و اندیشه ی او دارد . نه در رنگ، باورها ، نژاد و یا پیشینیان او .
زیرا دوست من ،آگاهی تنها، نشانه ی شرافت توست، مهم نیست كه فرزند كیستی و از كدام نژادی .
" جبران خليل جبران "
پيوند هاي سودمند